PROSEÑAL desenvolupa, dissenya, fabrica i comercialitza productes i serveis dirigits al mercat de les senyalitzacions, en tota la seva extensió, sistema de contenció de vehicles, conservació de vials.

News
27/02/2018
MUNICIPALIA
Serem a la propera 20a edició de Municipalia 2019, al octubre de 2019.
17/12/2017
Senyal pedagògica (amb aforament i radar)
Veure video
Catàleg - Accés directe
Proseñal

Compte Borrell 230, 5e 1a.
08029 Barcelona
T. +34 93 451 86 22 / F. +34 93 451 85 70
E. prosenal@prosenal.esProseñal Señalizaciones