PROSEÑAL desenvolupa, dissenya, fabrica i comercialitza productes i serveis dirigits al mercat de les senyalitzacions, en tota la seva extensió, sistema de contenció de vehicles, conservació de vials.
News
21/11/2016
MUNICIPALIA
Serem a la propera 19a edició de Municipalia 2017, del 24 al 26 d'octubre de 2017.
17/02/2016
Senyal pedagògica (amb aforament i radar)
Veure video
Catàleg - Accés directe
Proseñal

Compte Borrell 230, 5e 1a.
08029 Barcelona
T. +34 93 451 86 22 / F. +34 93 451 85 70
E. prosenal@prosenal.esProseñal Señalizaciones